Farské oznamy - 19. marec 2017

20.3.2017

Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 20. marca budeme sláviť slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

.

Slávnosť Zvestovania Pána

V sobotu budeme sláviť liturgickú slávnosť Zvestovania Pána – keďže nejde o prikázaný sviatok, sv. omše budú ako v iné soboty.

.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu sa budú modliť deti.

.

Zmena času

Na budúci týždeň sa v noci, z 25. na 26. marca mení čas o jednu hodinu dopredu.

.

Fórum života
Občianske združenie Fórum života organizuje 17. ročník kampane 25. marec –
Deň počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu od počatia. Život nás všetkých sa začal počatím, a preto aj tento ročník kampane sa nesie v znamení osláv počatia každého z nás, aby sme si cez hodnotu svojho vlastného života uvedomili vzácnosť každého počatého života, aj toho nenarodeného. Oslávme svoje „počatiny“ spoločne v období od 19.
do 26. marca nosením bielej stužky alebo usporiadaním malej oslavy aj v našom/vo vašom spoločenstve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.

Zároveň občianske združenie Fórum života pozýva na benefičný Koncert za život s Komorným orchestrom ZOE a husľovým virtuózom Jurajom Tomkom, ktorých bude slovom sprevádzať známy spisovateľ Daniel Hevier, dňa 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál