Farské oznamy - 23. júl 2017

21.7.2017

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

P

Teologická fakulta trnavskej univerzity ponúka štúdium pre seniorov

Podrobné informácie nájdete na výveske a na www.tftu.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál