Farské oznamy - 13. august 2017

12.8.2017

Prikázaný sviatok a sväté omše

V utorok - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod. Keďže náš kostol je zasvätený tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie, máme možnosť v tento deň získať úplné odpustky. Podmienky sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

P

Hodová svätá omša a hodová zbierka

Túto nedeľu 13. augusta v súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť oslavuje hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod.

P

Poďakovanie ružencovému bratstvu

Ďakujeme za milodar Ružencovému bratstvu v našej farnosti v sume 300,- €. Pán Boh odmeň!

P

Pochod Hrdí na rodinu

V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“.

P

TV LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej.

Púť sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci programu sa môžete okrem známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry Ondrušovej, chýbať nebude aj program pre deti s eRko animátormi a Klbkom, vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom. Viac informácii o Púti nájdete na web stránke púte http://put.tvlux.sk/, kde je možné sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15.augusta 2017.

P

Slovenská katolícka charita pozýva na podujatie „Móda alebo odpad?“

Uskutoční v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici budúcu nedeľu 20. augusta o 15:00. Môžete sa tešiť na príjemné popoludnie a na módnej prehliadke sa presvedčiť, že aj použité šatstvo môže byť štýlové. Dozviete sa viac o pracovnej terapii, ktorá klientom charity navracia stratenú dôstojnosť a pomáha im zaradiť sa späť do života. Výťažok z akcie bude venovaný na podporu činnosti Skladu solidarity a dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, zvlášť obete obchodovania s ľuďmi.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál