Farské oznamy - 20. august 2017

19.8.2017

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo birmovanie), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín.

P

Poďakovanie za hodovú zbierku

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za milodary z hodovej zbierky minulú nedeľu v sume 1247 Euro.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál