Farské oznamy - 27. august 2017

26.8.2017

Prvopiatkový týždeň
Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Úradné hodiny a sväté omše počas štátnych sviatkov

Keďže na utorok a na prvý piatok pripadajú štátne sviatky, nebudú na našom farskom úrade v týchto dňoch úradné hodiny a sväté omše počas týchto dní budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

P

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo birmovanie), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál