Farské oznamy - 17. september 2017

17.9.2017

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia v kancelárii farského úradu do piatku 22.9.2017 v čase úradných hodín.

p

Príprava dospelých na prijatie sviatostí: krstu, prvého sv. prijímania a birmovania

Začiatok prípravy je vo štvrtok 21.9.2017 o 18:00 na farskom úrade.

P

Oznam Charity Blumentál pre rodičov

Na sobotu 23.9.2017 pripravuje Charita Blumentál, po dlhšej prestávke opäť burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom, aj na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk

P

Trojdnie modlitieb matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja mamy, otcovia a deti v mnohých krajinách sveta. Podujatie sa koná v Kostole Loretánskej Panny Márie u uršulínok o 17. hod. Piatok 22. 9. 2017 – modlitby odprosenia za naše hriechy, v sobotu 23. 9. 2017 – modlitby pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a v nedeľa 24. 9. 2017 – modlitby chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán spravil v našich životoch.

P

Ekumenický koncert

Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko Vás srdečne pozýva na 13. ročník Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1.10.2017 o 18. hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Vstup na koncert je dobrovoľný. Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.ekumenickykoncert.sk. Prítomní budú kard. Kurt Koch a ortodoxný metropolita Arsenios.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál