Farské oznamy - 24. december 2017

23.12.2017

Sväté omše v Blumentáli

Dnes 24.12. bude o 16.30 vigílna sv. omša Narodenia Pána. O 18.00 a 19.00 sv. omše nebudú a o 24.00 bude polnočná sv. omša. Na Narodenie Pána – 25.12. a na sv. Štefana – 26.12. budú sv. omše v rovnakých časoch ako v iné nedele, to znamená, že budú aj sv. omše o 18.00 v maďarskom jazyku. Na Nedeľu Sv. Rodiny, na ktorú pripadá v tomto roku aj Silvester 31.12. budú sv. omše o: 6.00 7.30 9.00 10.30 12.00 16.30 (ďakovná) (o 18.00 a 19.00 nebudú). O 23.30 bude adorácia s novoročným požehnaním. Na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby.

P

Vianočná farská zbierka

Pri sv. omšiach 25.12. na sviatok Narodenia Pána, bude vianočná farská zbierka. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

P

Prikázané sviatky vo vianočnom období

Narodenie Pána – pondelok 25.12.2017                      Sv. Štefan (26.12.) nie je prikázaný sviatok.

Svätej rodiny, Sv. Silvester – Starý rok – nedeľa 31.12.2017

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – pondelok 1.1.2018

Zjavenie Pána – Traja Králi – sobota 6.1.2018

Krst Krista Pána – nedeľa 7.1.2018

P

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

25.12.2017 – 26.12.2017 – nespovedáme

27.12.2017 – 28.12.2017 – 29.12.2017 – 30.12.2017 – pred svätými omšami a cez sväté omše

31.12.2017 – 1.1.2018 – nespovedáme

P

Posviacanie príbytkov

Od 6.1.2018 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

P

Vianočné farské oznamy 2017

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

P

DVD Ježiš Nazaretský

Kto ešte nemá vianočný darček, v sakristii je k dispozícii hodnotný film Ježiš Nazaretský za symbolickú cenu 5 EURO.

P

Koledovanie detí po rodinách

Farníci, ktorí by chceli prijať v dňoch 27. a 28.12.2017 koledníkov vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

P

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

P

Časopis Blumentál

Vyšlo vianočné číslo, ktoré nájdete na stolíkoch s časopismi.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál