Farské oznamy - 21. január 2018

20.1.2018

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

V utorok 23. januára 2018, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

P

Fašiangové posedenie

Na nedeľu 11. februára 2018 pripravuje Charita Blumentál tradičné fašiangové posedenie, na ktoré všetkých srdečne pozývame. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske Charity pred kostolom.

P

Prednáška „Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia“

V pondelok 22.1.2018 o 19.30 hod. v Dome Quo Vadis v Bratislave sa bude konať prednáška s názvom „Malé spoločenstvo a farnosť – výzvy a úskalia“. Plagát nájdete na výveske.

P

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia v piatok 26. 1., v sobotu 27. 1. a v nedeľu 28. 1. v kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ul. 1 v Bratislave o 17.00 hod. Plagát nájdete na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál