Farské oznamy - 11. február 2018

10.2.2018

Fašiangové posedenie

V dnešnú nedeľu 11. februára 2018 pozývame všetkých na fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8, od 15.00 hod. Veríme, že k dobrej nálade a pohode prispejú aj v tomto roku gazdinky svojimi dobrotami. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

P

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Koncert

V utorok 13. februára 2018 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole koncert na ktorý Vás srdečne pozývame. Ďalšie informácie sú na výveske.

P

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00 a 16.30.

P

Popolcová streda v katedrále

Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 17.00 sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme v našom kostole pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Krížová cesta v katedrále

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

P

Svätá omše pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál