Farské oznamy - 25. február 2018

24.2.2018

Poďakovanie za zbierku na charitu

Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 1935 Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál