Farské oznamy - 25. marec 2018

24.3.2018

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Výnos zbierky z minulej nedele bol 2053 Euro. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známym darcom za milodary na kvety sume 2 krát 50 Euro a na obnovu veže kostola 100 Euro.

P

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Túto nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb a poobede od 15.30 do 20.00 hod. V pondelok, utorok a stredu Veľkého týždňa spovedáme od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.00 do 18.00 hod. Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch. Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

P

Veľký týždeň

Vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom budeme sláviť

Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:

18:00 - Pamiatka Pánovej večere, do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie v kostole Blumentál

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

14:30 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15:00 - Veľkopiatočné obrady, do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:15 - poklona pri Božom hrobe

15:00 - Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

19:30 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa:

štandardne, ako každú inú nedeľu v roku

Veľkonočný pondelok:

sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 19:00.

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa

P

Omša svätenia olejov v katedrále

Na Zelený štvrtok 29. 3. o 9.30 hod. bude v katedrále sláviť Mons. Stanislav Zvolenský spolu s kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov, na ktorú vás srdečne pozývame. Počas tejto svätej omše si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán arcibiskup požehná oleje používané pri vysluhovaní sviatostí.

P

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej.

P

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Farská zbierka

Na budúcu (Veľkonočnú) nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál