Farské oznamy - 29. apríl 2018

27.4.2018

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Do 30.4.2018 je ešte možnosť nahlásiť sa v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu na cyklus prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krstu, svätého prijímania a birmovania). Prvé stretnutie bude vo štvrtok 3.5.2018 o 18.00 na farskom úrade na Vazovovej 8.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu). Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva svojich členov i ostatných farníkov na pravidelnú, spoločnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou každý prvý piatok v mesiaci o 15:00 hod. Pri nábožnom odriekaní korunky, po splnení obvyklých podmienok, možno získať úplné odpustky.

P

Celodenná poklona

V sobotu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 17.45 h. pred večernou sv. omšou.

P

Májové litánie

Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie po večernej sv. omši o 16:30 hod.

P

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 2. mája 2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému “Diakon Štefan, horlivý až po hranicu smrti” (Sk 6, 8-7,2a.44-60;8, 1a)., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár bola 2013 Euro z toho milodar v pokladničke 500 Euro. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 50 Eur, a tiež Bohu známemu pánovi, ktorý obetoval svoj prvý dôchodok v sume 442,30 Eur z vďačnosti Pánu Bohu na opravu kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál