Farské oznamy - 17. jún 2018

16.6.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Túto nedeľu 17. júna 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Výstava fotografií v Katedrále sv. Martina

V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. Martina prebiehať výstava veľkoformátových fotografií s názvom „Človek a viera“. Plagát je vo výveske.

p

Podujatie: Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Podujatie sa uskutoční 22. júna 2018. Asi 20 km celonočný okruh začneme v kostole Svätej rodiny v Petržalke večernou sv. omšou. Účastníci budú mať k dispozícii prijímač, aby mohli počuť sprievodné slovo, meditácie i modlitby. Kvôli organizácii je potrebné sa prihlásiť emailom alebo na Facebooku najneskôr do stredy 20. júna 2018. Informácie nájdete na plagáte, Facebooku a na www.oratoriani.sk.

p

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

Dňa 23.6.2018 o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program, ktorý vyvrcholí svätou omšou s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Viac informácií je na výveske.

p

Misijná burza v Dome Quo Vadis

Srdečne Vás pozývame na Misijnú burzu v pondelok 25.6.2018 od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. Vašou účasťou môžete pomôcť nakŕmiť školákov v Južnom Sudáne v rámci projektu Bochník sv. Antona. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.dobrotapreafriku.sk.

p

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

p

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známym darcom za milodary na obnovu veže kostola v sume 500, 500, 300, 200, 100 a 50 Eur.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál