Farské oznamy - 24. jún 2018

23.6.2018

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Túto nedeľu 24.6.2018 sa koná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

p

Poďakovanie za zbierku na opravu veže kostola

Zbierka na opravu veže kostola z minulej nedele bola 8500 Eur a od jednotlivých darcov 1950 Eur, spolu 10450 Eur. Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za jeho štedrosť! Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu veže kostola je na www.blumental.sk/kontakt/

p

Prikázaný sviatok Petra a Pavla

V piatok 29.6.2018 je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú o 5:45, 6:30, 9:00, 12:00, 16:30, 18:00 (slovenská) a19:00

p

Poďakovanie pánovi kaplánovi

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Martinovi Šafárikovi za jeho obetavú službu v Blumentáli. Nech ho dobrotivý Pán sprevádza aj na jeho novom pôsobisku.

p

Privítanie nového kňaza do našej farnosti

Na budúcu nedeľu privítame v našej farnosti nového výpomocného duchovného vdp. Jána Goča, doterajšieho správcu kostola v Bratislave – Notre Dame. Prajeme mu, aby mu Všemohúci Pán Boh pomáhal pri jeho pastoračnej službe v našej farnosti.

p

Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby do uršulínskeho kostola Loretánskej Panny Márie v dňoch od piatka 29.6. do nedele 1.7.2018. (Plagát je na výveske.)

p

Podujatie Cyrilometodská ratolesť

V nedeľu 1. 7. 2018 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej podujatie s názvom Cyrilometodská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský. (Plagát je na výveske.)

p

Národné stretnutie mládeže P18

Do konca júna je ešte možné vopred sa registrovať na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať v Prešove 26.-29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých zakúsiť spoločenstvo Cirkvi a načerpať z bohatého programu. Viac informácií nájdete na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál