Farské oznamy - 29. júl 2018

28.7.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas augusta zatvorená.

p

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky, tzv. „Porciunkuly“. Na získanie odpustkov je v daný deň potrebná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a modlitbou Vyznania viery (Verím v Boha). Okrem toho je potrebné splniť obvyklé podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

p

Porciunkula u Františkánov v Bratislave

V dňoch 31.7. až 2.8.2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na výveske a na http://frantiskani.sk/.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 100 a 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 100 a 50,- € darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál