Farské oznamy - 30. september 2018

29.9.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po svätých omšiach o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a po 16.30 hod. s kňazom, v sobotu po svätej omši o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a večer o 17.30 hod. s kňazom, v nedeľu o 16.00 hod s kňazom.

p

Púť seniorov na Staré Hory

Na sobotu 13.10.2018 pripravuje Charita Blumentál púť na Staré Hory. Poplatok je 7 €. Nakoľko sú ešte voľné miesta, prihlásiť sa možno v kancelárii Charity na Vazovovej 8, v pondelok 1.10.2018 od 8.00 do 9.00 a v utorok 2.10.2018 od 12.45 do 13.30. Podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní.

p

Ďakovná Mariánska púť do Lúrd

V dňoch 19. až 22.10.2018 sa uskutoční ďakovná Mariánska púť do Lúrd na 3 noci letecky z Bratislavy pri príležitosti 160. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch a 130. výročia postavenia Blumentálskeho kostola, ktorý je veľmi podobný bazilike Nepoškvrneného počatia v Lurdoch. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v sakristii alebo v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Ak bude skupina 20 pútnikov, zo základnej ceny môže byť zľava 20%.

p

Oznam pre členov Združenia zázračnej medaily

Dňa 6.10.2018 na Fatimskú sobotu po rannej sv. omši bude vedúca skupinky rozdávať nové zoznamy.

p

Modlitbové stretnutie Lectio divina

Pozývame veriacich na modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Pane, začni žehnať svojho sluhu“ (2Sam 7, 18-29), ktoré sa bude konať v stredu 3. októbra 2018 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 100, 100 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 1000, 150, 100, 100 a 50,- € darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál