Farské oznamy - 9. september 2018

8.9.2018

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 10.9.2018, je možné v sakristii po svätých omšiach nahlásiť úmysly svätých omší na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER.

p

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Na budúcu nedeľu 16.9.2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V sobotu 15.9.2018 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, (neprikázaný sviatok) budú sv. omše v našom kostole takto: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18.00 (v slovenskom jazyku).

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade do 15.9.2018 v čase úradných hodín.

p

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku Svätého Vojtecha, evidovaní na predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom.

p

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Pozývame aj mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9.2018 na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode, ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte vo výveske, ako aj na mladezba.sk a cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.2018.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni 100, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál