Farské oznamy - 18. november 2018

17.11.2018

Svätomartinská zbierka

Dobročinná Svätomartinská zbierka z minulej nedele, bola v našom chráme 2563,-€. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Potravinová zbierka 2018

Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie, Vás pozývajú zapojiť sa do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa bude konať 22.-24.11.2018 (štvrtok až sobota) v predajniach TESCO na Kamennom nám. v Bratislave, TESCO v Záhorskej Bystrici alebo v Obchodnom centre Vajnoria. Zakúpené potraviny alebo hygienické potreby môžete v uvedených dňoch odovzdať dobrovoľníkom priamo v predajni. Viac informácií na www.charitaba.sk. Ďakujeme.

p

Svätá omša so sýrskym arcibiskupom

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom pozýva pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi (Kirche in Not) na sv. omšu so sýrskym arcibiskupom Antoine Chahdom u kapucínov v piatok, 23. 11. o 19.00 hod., po ktorej odznie jeho osobné svedectvo s diskusiou.

p

Pozvánka na púť zrelosti – púť slobodných

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti - Púť slobodných, ktorá bude 23.–25.11.2018 v Pavlovciach nad Uhom. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org. Plagát je na výveske.

p

Deň otvorených dverí pre miništrantov

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozýva všetkých miništrantov na Deň otvorených dverí, ktorí sa uskutoční v dňoch 1. až 2.12.2018 v Kňazskom seminári. Cena je 5,-€. Prihlásiť sa môžeš na webovej adrese: www.minfa.sk. Príď spoznať seminár zvnútra, preži deň a noc v Seminári s bohoslovcami. Nuda ťa určite nečaká!

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 400,- € poslané v tomto týždni na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál