Farské oznamy - 25. november 2018

24.11.2018

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 2.12.2018 sa uskutoční zbierka na charitu. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Prvá sobota v mesiaci

Keďže nasledujúca sobota je prvá v mesiaci, po rannej svätej omši bude nasledovať fatimská modlitba posvätného ruženca.

b

Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Na začiatku svätých omší budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

b

Darovanie krvi

Pozývame Vás na darovanie krvi v Dome Quo Vadis pondelok 26.11.2018 od 8:00 - 11.00 hod. Je však potrebné sa vopred zaregistrovať na internete www.domquovadis.sk

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola od Bohu známych darcov v sume 25 000, 15 000 a 100,- € poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál