Farské oznamy - 16. december 2018

15.12.2018

Spovedanie k Vianočným sviatkom

K vianočným sviatkom budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do nedele 23.12.2018: v dnešnú nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00; v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok od 5.45 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.30 do 18.30; v sobotu od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00 a na budúcu nedeľu od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

Povzbudzujeme Vás k vianočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo donesú skauti v sobotu 22.12.2018 počas sv. omše o 18.00 hod. Bude k dispozícii v kostole pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb.

p

Vianočná pohľadnica k Národnému pochodu za život

Dňa 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Na stolíkoch v zadnej časti kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

p

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu prijali pozvanie a
prišli pomôcť s predvianočným upratovaním nášho chrámu.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 200 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál