Farské oznamy - 9. december 2018

8.12.2018

Zbierka na charitu

Minulú nedeľu 2.12.2018 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 2257,- €. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 10.12.2018, je možné v sakristii po svätých omšiach nahlásiť úmysly svätých omší na mesiace JANUÁR, FEBRUÁR a MAREC.

p

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 14.12.2018, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

p

Spovedanie k Vianočným sviatkom

V sobotu 15.12.2018 začíname spovedať k vianočným sviatkom. Budeme spovedať každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do nedele 23.12.2018: v sobotu 15.12.2018 od 6.00 do 8.00 a od 16.00 do 19.00. v nedeľu 16.12.2018 od 6.00 do 12.30 a od 16.00 do 20.00.

p

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Svätá omša v rámci roka osláv 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy

V rámci roka osláv 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu pre Bratislavčanov v Katedrále sv. Martina na tretiu adventnú nedeľu, 16.12.2018 o 17 hodine. Všetkých srdečne pozývame.

p

Stánok Maltézskej pomoci na vianočných trhoch

Na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí je aj charitatívny stánok Maltézskej pomoci Slovensko, kde je možné občerstviť sa, oboznámiť sa s činnosťou Maltézskej pomoci a podporiť ich charitatívne projekty.

p

Vianočné farské oznamy 2018

V rámci zlepšenia informovanosti sme vytlačili vianočné farské oznamy, aby ste vedeli časy sv. omší a sv. spovedí počas vianočného obdobia, aby ste ich nemuseli zisťovať telefonicky, alebo mailom na farskom úrade. Sú k dispozícii na stolíkoch v zadnej časti kostola, odkiaľ si ich môžete vziať domov.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 500,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál