Farské oznamy - 20. január 2019

19.1.2019

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

p

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

V stredu 23. januára 2019 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia v piatok 25. 1., v sobotu 26. 1. a v nedeľu 27. 1. 2019 v kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ul. 1 v Bratislave o 17.00 hod. Plagát nájdete na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100, 100, 100 a 50,- €, poslané za posledné dva týždne na účet našej farnosti, a ďalších 150, 100, 50 a 20,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál