Farské oznamy - 17. február 2019

16.2.2019

Poďakovanie za zbierku na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola z minulej nedele 10.2.2019 bola 6173,- € z toho 500,- € v pokladničke a 100 a 50,- € darovaných v hotovosti. Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu fasády kostola je na našej internetovej stránke. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Úplné odpustky na sviatok Katedry sv. Petra v Katedrále sv. Martina

Od poludnia 21. do polnoci 22. februára môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

p

2 % z dane zo mzdy pre Charitu Blumentál

Obraciame sa na Vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli, komu svoje 2 % z dane venujete, aby ste ich venovali našej farskej charite. Predvyplnené tlačivo nájdete na stolíku vzadu za lavicami. Právnicke a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé najneskôr do 1.4.2019 a zamestnanci do 30.4.2019. Vopred veľká vďaka za ústretovosť a pomoc.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál