Farské oznamy - 24. február 2019

23.2.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Úplné odpustky

Veriaci, ktorý budúcu nedeľu 3.3.2019 navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pól hodinu, môže za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Fašiangové posedenie

V nedeľu 3.3.2019 od 15.00 sa v seminárnej miestnosti farského úradu uskutoční tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní. Veríme, že k dobrej nálade prispejú šikovné gazdinky šiškami a inými dobrotami.

p

2 % dane zo mzdy pre blumentálsku charitu

Pozývame Vás venovať svoje 2 % z dane zo mzdy, na podporu našej blumentálskej charity. Predvyplnené tlačivo nájdete v kostole na stolíku za lavicami alebo na www.charitablumental.sk. Vopred veľká vďaka za podporu.

p

Oznam pre členov združenia Panny Márie zázračnej medaily

Zoznam na ďalšie obdobie ku Kaplnke Panny Márie zázračnej medaily si členovia môžu vyzdvihnúť v kostole po modlitbe posvätného ruženca na Fatimskú sobotu 2.3.2019 u svojich horliteliek.

p

Kurz pre začínajúcich mladých animátorov

Pozývame mladých začínajúcich animátorov na kurz Animátor light v Arcidiecéznom centre mládeže Vinica v Bratislave, ktorý pozostáva z troch tematických víkendoviek zameraných na sebapoznanie, sebaprijatie, osobný vzťah s Bohom a prípravu na službu. Viac informácií je na stránke mladezba.sk/animator-light, prihlasovanie je do 1.3.2019.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti, a ďalších 500,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál