Farské oznamy - 31. marec 2019

30.3.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Predveľkonočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 6.4.2019 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

p

Návšteva chorých pred Veľkou nocou

Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Posledný termín nahlásenia je nedeľa 7. 4. 2019.

p

Oznam charity Blumentál pre rodičov ohľadom letného tábora detí

Od pondelka 1. apríla 2019 sú v čakárni farského úradu k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne od 29. 6. do 6. 7. 2019 v rekreačnom zariadení Altan Rajecké Teplice. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca apríla v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

p

Slávnosť birmovania

V sobotu 27. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

p

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 18. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Vazovova, Jeséniová a Sibírska. V sobotu 25. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Česká štátna, Jelenia a Kalinčiakova.

p

Dobročinné podujatie Pôstna polievka

Pozývame na dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“, ktoré sa bude konať v piatok 5. apríla 2019 od 12.00 do 14.00 hod. v refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave. Prítomní budú Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko.

p

Lectio divina v katedrále

V stredu 3. apríla 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 46-56).

p

Pôstna duchovná obnova seniorov u Jezuitov

Združenie kresťanských seniorov Slovenska a Katolícka jednota Slovenska pozýva na trojdňovú Pôstnu duchovnú obnovu seniorov u Jezuitov od 3. 4. do 5. 4. 2019. Program je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 160,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 250,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál