Farské oznamy - 14. apríl 2019

13.4.2019

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Túto nedeľu spovedáme:

počas dopoludňajších bohoslužieb a poobede od 15.30 do 20.00 hod.

V pondelok, utorok a stredu Veľkého týždňa spovedáme:

od 5.30 do 8.00, od 11.30 do 12.30 a od 15.30 do 18.00 hod.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

p

Veľký týždeň

Vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom budeme sláviť Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:

18:00 - Pamiatka Pánovej večere, do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie v kostole Blumentál

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady, do 21:00 - Poklona pri Božom hrobe

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 – 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:45 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa: štandardne, ako každú inú nedeľu v roku

Veľkonočný pondelok: sv. omše 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30.

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

p

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo, za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok, za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

p

Omša svätenia olejov v katedrále

Na Zelený štvrtok 18. 4. o 9.30 hod. bude v katedrále sláviť Mons. Stanislav Zvolenský spolu s kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov, na ktorú vás srdečne pozývame. Počas tejto svätej omše si kňazi obnovia kňazské sľuby a otec arcibiskup požehná oleje používané pri vysluhovaní sviatostí.

p

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu v tento deň nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

p

Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

p

Farská zbierka

Na budúcu (Veľkonočnú) nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

p

Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60 a 50,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál