Farské oznamy - 28. apríl 2019

28.4.2019

Úplné odpustky

Kto si dnešnú nedeľu 28.4.2019 v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpor voči každému hriechu) získať úplné odpustky.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Májové litánie

Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie po večernej sv. omši o 16:30 hod.

p

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na stredu 1.5.2019 pripadá štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade v tento deň úradné hodiny a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

p

Celodenná poklona

V nedeľu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po sv. omši o 12:00 a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 16:30.

p

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 1. mája 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Buď vôľa tvoja“ (Mt 6, 9-13).

p

Letný tábor pre deti

Prihlasovanie detí do letného tábora končí 6. mája 2019. Po tomto termíne už nebude možné dieťa prihlásiť. Termín, kedy treba uhradiť poplatok včas oznámime.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

V nedeľu 12. mája 2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Dozvieme sa, že sa to dá v pohode absolvovať aj s malými deťmi . Tí, ktorí o púti uvažujú môžu získať aj cenné informácie a rady. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Poďakovanie za zbierky

Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1721.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 1470,-€. Na opravu fasády Blumentálskeho kostola bolo na účet našej farnosti poslané za posledný týždeň 30,- €, a ďalších 500 a 50,- € bolo darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál