Farské oznamy - 7. apríl 2019

5.4.2019

Návšteva chorých pred Veľkou nocou

Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii. Posledný termín nahlásenia je dnešná nedeľa 7.4.2019

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu 14.4.2019 sa modlia členovia ružencového bratsva.

p

Pomazanie chorých

V sobotu 13.4.2019 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 10:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

p

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa 14.4.2019 je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

p

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Od piatku 12.4.2019 začína Veľkonočné spovedanie. Vždy budú spovedať viacerí kňazi. Podrobné informácie o dobe spovedania nájdete vo Veľkonočných oznamoch.

p

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 6.4.2019 prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

p

Pôstna polievka

Pozývame Vás do Domu Quo Vadis 10.4.2019 na pôstnu polievku od 15:00 do 21:00. Podstatou podujatia je: Delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem. Výťažok tejto akcie bude použitý na vybudovanie centier na pomoc rodinám. Viac na https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/podelme-sa-2019 Ďalšie informácie na nástenke.

p

Magisterské štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

p

Víkendový kurz pre mladých animátorov spoločenstiev detí

ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete na www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/ Plagát sa nachádza na nástenke.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300 a 40,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál