Veľkonočné oznamy

5.4.2019

Veľkonočné oznamy farnosti Blumentál

Veľkonočné trojdnie

18.4.2019

Zelený štvrtok: 18:00 - Pamiatka Pánovej večere

(sv. omša obetovaná za živých a zosnulých kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti a ktorí pôsobili v našej farnosti), po jej skončení do 21:00 hod. tichá adorácia v kostole

p

19.4.2019

Veľký piatok:

7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (s pánom farárom)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady, po ich skončení do 21:00 Poklona pri Božom hrobe

p

20.4.2019

Biela sobota:

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 - 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:45 - Veľkonočná vigília

p

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa:

sväté omše ako každú nedeľu v roku:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 a 19:00.

p

22.4.2019

Veľkonočný pondelok: sväté omše:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30.

p

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

p

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

p

Povzbudzujeme Vás k veľkonočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa po svätých omšiach poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste pri sviatosti zmierenia nepoužívali mobilný telefón ako záznamník hriechov z ktorého ich čítate, lebo sú aplikácie ktoré rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

p

Veľkonočné spovedanie je od piatku 12.4.2019 do stredy 17.4.2019:

piatok: 12.4.2019:                     5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,          15.30 – 18.00.

sobota: 13.4.2019:                    6.00 – 8.00,          10:00 – 13:00,          15.30 – 19.00.

Kvetná nedeľa: 14.4.2019:        6.00 počas sv. omší do 13:00,               15:30 – 20:00.

Dni svätého týždňa:

pondelok: 15.4.2019:                5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

utorok: 16.4.2019:                    5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

streda: 17.4.2019:                     5:30 – 8:00,          11:30 – 12:30,           15.30 – 18.00.

p

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

p

  • Pomazanie chorých

V sobotu 13.4.2019 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 10:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

p

  • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

p

  • Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na údržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

  • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

p

  • Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál