Farské oznamy - 12. máj 2019

11.5.2019

Zbierka na seminár

Dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Prezentácia púte mladej rodiny do Santiaga de Compostela

Túto nedeľu 12.5.2019 pozývame od 15.00 do klubu v priestoroch farského úradu na Vazovovej 8 na prezentáciu a besedu s mladou rodinkou Michala Považana, ktorá sa aj s dvoma malými deťmi zúčastnila púte do Santiaga de Compostela. Tešíme sa na hojnú účasť.

p

Stretnutie s otcom biskupom Haľkom pri príležitosti Dňa matiek

Túto nedeľu 12.5.2019 od 15.00 do 16.30 hodiny pri Mariánskom stĺpe oproti Jezuitskému kostolu na Františkánskom námestí bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko po návrate z Lúrd pri príležitosti Dňa matiek odovzdávať záujemcom lurdskú mariánsku medailu. Tiež požehná matky, otcov, deti, rodiny, chorých a trpiacich.

p

Púť seniorov do Šaštína

Na sobotu 25.5.2019 pripravujeme pre seniorov púť do Šaštína. Termín prihlasovania je v utorok 14.5. a v stredu 15.5.2019 od 16.00 – 17.30. Poplatok je 3 €. Pri prihlasovaní dostanete písomne program púte.

p

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi sa uskutoční v dňoch 18.– 24.08.2019 v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Plagát sa nachádza na výveske.

p

Duchovná obnova pre mladých

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Evanjeliový paradox stratiť – získať. Uskutoční sa v sobotu 18.5.2019 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Viac informácií je na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/. Vstup je voľný.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 200, 150 a 100,- € darovaných v pokladničke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál