Farské oznamy - 19. máj 2019

18.5.2019

Zbierka na seminár

Zbierka na seminár z minulej nedele bola 2170,- . Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Púť detí do Marianky

Púť detí do Marianky sa uskutoční 25.5.2019. Pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar jednu trvanlivú potravinu. Plagát je na výveske.

p

Oznam pre rodičov, ktorí prihlásili dieťa do nášho letného tábora

Poplatok za dieťa, treba uhradiť v utorok 21.5. alebo v stredu 22.5. od 16.00 do 18.00 hodiny v kancelárii charity na Vazovovej 8. Pri platení dostanete písomne všetky potrebné podklady a informácie.

p

Zdravotný dozor do letného tábora

Zdravotný dozor môže pri akciách organizovaných pre deti, vykonávať len diplomovaná zdravotná sestra, lekár po ukončení štúdia alebo záchranár. Ak spĺňate uvedené podmienky a ste ochotný venovať zo svojej dovolenky týždeň od 29.6. do 6.7.2019 (4 pracovné dni) deťom v našom tábore, prihláste sa mailom, alebo telefonicky. Kontaktné údaje sú na www.charitablumental.sk.

p

Divadelné predstavenie v UPeCe Bratislava

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční v nedeľu 2.6.2019 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave o 20:00 hod. Plagát je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál