Farské oznamy - 16. jún 2019

14.6.2019

Vysviacky v Katedrále svätého Martina

V dnešnú nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Zápis úmyslov svätých omší

Od pondelka 17.6.2019 budeme zapisovať úmysly na sväté omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER.
Zapísať je možné
jeden úmysel na svätú omšu za tri mesiace, aby mal každý možnosť nahlásiť svoj úmysel.

p

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 20.6.2019 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30 (s procesiou) a 19.00. Po sv. omši o 16.30 bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

p

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu sa bude konať celosvetová Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

p

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 23.6.2019 sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa, a tak vydať svedectvo viery v Ježiša v Eucharistii.

p

Zmena sv. omší v nedeľu 23.6.2019

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

p

Deň otvorených dverí v Komunite Cenacolo

Komunita Cenacolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 22. júna. 2019 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci. Plagát je vo výveske.

p

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200 a 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál