Farské oznamy - 21. júl 2019

20.7.2019

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- 300,- a 300,- , poslaných v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 95,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál