Farské oznamy - 11. august 2019

10.8.2019

Prikázaný sviatok a sväté omše

Vo štvrtok - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod.

n

Hodová svätá omša a hodová zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť budúcu nedeľu 18. augusta oslavuje hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hod.

n

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- , poslané na účet našej farnosti a 60,- 100,- a 50,- darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál