Farské oznamy - 25. august 2019

24.8.2019

Úradné hodiny a sväté omše počas štátneho sviatku

Keďže na štvrtok 29. augusta pripadá štátny sviatok, úradné hodiny na našom farskom úrade v tento deň nebudú a sväté omše počas tohto dňa budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

b

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Adorácia rodín za rodiny

Modlitbová reťaz „Adorácia rodín za rodiny“, ktorej súčasťou je nepretržitá 12-hodinová modlitba pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou so spoločným úmyslom modliť sa za naše rodiny, bude v nasledujúcom týždni od pondelka do nedele (26. august 2019 – 1. september 2019) pokračovať v Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici od 8:00 do 17:15 hodiny. Plagát s informáciou o akcii je vo výveske.

b

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Komunita Oratória sv. Filipa Nériho srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Putovanie je spojené s modlitbou a je duchovnou prípravou na Národný pochod za život. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Začne sa v Kostole Svätej rodiny v Petržalke sv. omšou o 18.00 a ukončí sa ráno v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí. Prihlásiť sa môžete cez krátky formulár na internetovej stránke www.7kostolov.sk. Plagát je vo výveske kostola.

b

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci hodovej zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu - 18. augusta 2019 sa vyzbieralo 5430,-€, z toho 4100,-€ bola zbierka, 200,-€ bolo darovaných v hotovosti a 30,-€, 100,-€ a 1000,-€ ste poslali na účet našej farnosti. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál