Farské oznamy - 29. september 2019

27.9.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola – poďakovanie za milodary

V rámci zbierky na opravu fasády Blumentálskeho kostola minulú nedeľu, 22. 9. 2019, sa vyzbieralo 5950,-€ a na účet farnosti prišlo 1000,- 80,- 30,- a 30,-€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

b

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 2. októbra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Nádej - „V čom môže nádej moja ešte spočívať?“ (Jób 19, 21-29).

b

Oznam Charity Blumentál

Ako sme už informovali, na sobotu 19. októbra 2019 pripravuje charita púť pre seniorov do sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8, a to v utorok 1. októbra od 16.00 do 17.30 hod., alebo v stredu 2. októbra taktiež od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 5 eur. Pri prihlasovaní dostanete aj písomnú informáciu o programe.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál