Farské oznamy - 10. november 2019

9.11.2019

Svätomartinská zbierka

Túto nedeľu 10. novembra 2019 sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

n

Poďakovanie za posilnenie náboženskej slobody

Pri príležitosti poďakovania za posilnenie náboženskej slobody po roku 1989 Vás  pozývame na svätú omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude v nedeľu 17. novembra 2019 o 10.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

n

Svätomartinský koncert

Pozývame Vás na slávnostný svätomartinský koncert zboru a orchestra sv. Martina v Bratislave, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Martina dnes, v nedeľu 10. novembra, popoludní o 15.30 hod. Na koncerte zaznejú diela Luis Vierna, J.S. Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovoľné. (Plagát je vo výveske.)

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- a 400,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 100,-€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál