Farské oznamy - 29. december 2019

30.12.2019

Sväté omše v Blumentáli

Sv. omše v našom kostole na Silvestra, 31.12. budú: 6.30, 12.00 a 16.30 – Ďakovná sv. omša.

O 23.30 bude adorácia spojená s novoročným Eucharistickým požehnaním.

m

Na Nový Rok, 1.1., slávime Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Je to prikázaný sviatok.

Sv. omše budú tak ako v nedeľu s výminkou sv. omše o 6.00:

A to nasledovne: 7.30. 9.00. 10.30. 12.00. 16.30, 18.00 maďarská a 19.00.

m

Prehľad spovedných dní v tomto týždni:

29. 12. 2019 – 30. 12. 2019 - spovedáme ako zvyčajne

31. 12. 2019 – 1. 1. 2020 - nespovedáme

2.1. 2020 - spovedáme pri sv. omšiach a poobede od 16.00.

3.1. 2020 na Prvý piatok - spovedáme pri sv. omšiach a poobede od 15.00.

Na prvý piatok i prvú sobotu zachováme obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 a v sobotu modlitba Fatimského ruženca).

m

Posviacanie príbytkov

Od 6. 1. 2020 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

m

Vianočná farská zbierka

Vianočná farská zbierka bola 1825€. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Sväté omše v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v pondelok 31. decembra 2019 o 16.00 hod. sláviť svätú omšu s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a novoročnú svätú omšu v deň Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v utorok 1. januára 2020 o 10.30 hod. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 200€, 30€, 20€ poslané v tomto týždni na účet našej farnosti, milodar 500€ a 100€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál