Farské oznamy - 8. december 2019

7.12.2019

Zbierka na charitu - poďakovanie

Minulú nedeľu 1. 12. 2019 bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 3115,- €. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa v tomto roku prekladá na pondelok 9. decembra 2019. So slávením nie je spojená povinnosť účasti na svätej omši, ako sa vyžaduje pri prikázanom sviatku. Sv. omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30 a 18.00 hod.

m

Nahlasovanie chorých ku sviatostiam

Do 15. 12. 2019, prosíme nahlásiť v sakristii alebo v kancelárii farského úradu veriacich, ktorí túžia pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti a nemôžu kvôli pokročilému veku alebo chorobe prísť do kostola.

m

Predvianočné upratovanie kostola

Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť na brigádu spojenú s predvianočným čistením kostola. Uskutoční sa v sobotu 14. 12. 2019 od 8.00 hod. Zvlášť sú vítaní mladí muži, ktorí nemajú problém s výškami. Vopred ďakujeme za ochotu.

m

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

m

Eucharistický kongres

Na jeseň budúceho roku sa bude v Budapešti konať 52. medzinárodný Eucharistický kongres. Pri tejto príležitosti srdečne pozývame všetkých veriacich na duchovnú prípravu na toto podujatie. Duchovná príprava bude prebiehať v dňoch 9. – 15. decembra 2019 v Kostole svätého Ladislava v Bratislave, v ktorom býva každý deň celodenná Eucharistická adorácia. Počas tejto duchovnej prípravy bude v Kostole svätého Ladislava umiestnený putovný misijný kríž, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého Kríža a relikvie mnohých svätcov. Počas svätých omší v rámci duchovnej prípravy odznejú katechézy o Eucharistii. (Plagát s duchovným programom je vo výveske.)

m

Dobrá novina

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, ktorí sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina, na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v sobotu 14. decembra o 11.00 v Kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave na Miletičovej ul. Po sv. omši je pripravený obed, KLBKO show, dobrovoľník z Afriky a hry pre deti. (Plagát s informáciami je vo výveske.)

m

Liturgická spomienka Panny Márie z Loretta

Sv. Otec ustanovil tento rok novú spomienku P. Márie z Loretta a zároveň vyhlásil jubilejný rok Loretánskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti vás sestry uršulínky srdečne pozývajú osláviť túto spomienku do uršulínskeho kostola P. Márie Loretánskej v utorok 10.decembra 2019 o 17:30 h. Sv. omšu bude celebrovať generálny vikár Mons. Daniel Ižold. Po sv. omši bude krátky program. (Plagát s informáciami je vo výveske.)

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 1000,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 200,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál