Farské oznamy - 12. január 2020

11.1.2020

Koniec Vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou 12. 1. 2020 sa končí Vianočné obdobie: prestávajú sa spievať vianočné piesne, avšak Betlehem a vianočné stromčeky môžu ako ozdoba zostať až do 2. februára.

m

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 60.-, 70,- a 100,- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- a 100,- € darovaných v hotovosti


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál