Farské oznamy - 5. január 2020

4.1.2020

Slávnosť Zjavenia Pána

V pondelok 6. 1. 2020 je prikázaný sviatok - slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu. Zároveň upozorňujeme, že v tento deň sa nebude spovedať.

Pri sv. omšiach sa bude posviacať voda a krieda, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojich príbytkov.

Zároveň pripomíname, že nasledujúci týždeň budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Váš telefónny kontakt a adresu bydliska je možne ešte dnes nahlásiť v sakristii.

m

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V pondelok 6. januára 2020, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

m

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 8. januára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Spravodlivosť - „Noe, vzor spravodlivosti“ (Gn 6, 9-21).

m

Trojkráľový sprievod Bratislavou

V pondelok 6. januára 2020 sa uskutoční druhý Trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30 hod., odkiaľ možno putovať spolu s kráľmi k jasličkám. Záujemci o aktívnu účasť sa dozvedia viac na stránke www.trajakrali.sk.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál