Farské oznamy - 23. február 2020

22.2.2020

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu 1. marca 2020 sa bude konať celoslovenská jarná zbierka na charitu. Za vaše príspevky vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

m

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00, 16.30 a 18.00 hod.

m

Pobožnosť Krížovej cesty v Blumentáli

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. Budúcu nedeľu 1. 3. 2020 sa budú modliť krížovú cestu matky.

m

Krížová cesta v Katedrále sv. Martina

V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

m

Svätá omša v katedrále

Na Popolcovú stredu, 26. februára 2020, o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

m

Magisterské štúdium

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.“

m

Kurz Ligy pár páru

Liga pár páru pripravuje kurz s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar“. Prvé stretnutie kurzu symptortermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti bude vo štvrtok 27. februára o 17.15 hod. v priestoroch Pápežských misijných diel na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Plagát je vo výveske.

m

Biblická prednáška

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, rebro a regres“ sa uskutoční v utorok 25. februára o 18.00 hod. v Aule Benedikta XVI. a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je voľný.

m

Petícia

Pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným herniam na území Bratislavy. Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas volieb v sobotu 29.2.2020 pred volebnými budovami. Iniciatíva tiež stále hľadá dobrovoľníkov na 2-4 hodiny zbierania. Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár na www.bratislava.zastavmehazard.sk. Svojim podpisom a pomocou tak môžete zachrániť životy mnohých rodín a miesto herní môže vzniknúť nová občianska vybavenosť.

m

Oznam charity Blumental

V nedeľu 23. februára 2020 organizuje Charita Blumentál od 15. hod. v klube na Vazovovej 8 tradičné fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

Veríme, že gazdinky aj tentoraz prispejú koláčikmi či fašiangovými šiškami. Vopred vďaka.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál