Farské oznamy - 14. jún 2020

13.6.2020

Večeradlo

Ružencové bratstvo oznamuje, že v sobotu 20. júna 2020 bude po sv. omši o 6,30 hod. mariánske večeradlo.

m

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

Budúcu nedeľu 21. júna 2020 sa po všetkých svätých omšiach bude konať zbierka na opravu Blumentálskeho kostola. Všetkým darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 110,- a 60,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 500,- a 50,- darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál