Farské oznamy - 21. jún 2020

20.6.2020

Zbierka na opravu Blumentálskeho kostola

Dnešnú nedeľu 21. júna 2020 sa po všetkých svätých omšiach bude konať zbierka na opravu Blumentálskeho kostola. Všetkým darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

m

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

m

Odvolanie dišpenzu

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Zároveň pripomíname, že pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva SR pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 10. júna 2020, ako sme Vás o nich 10. júna 2020 informovali, zostávajú stále platné.

m

Farská knižnica

Od 24. júna 2020 začne farská knižnica opäť poskytovať svoje služby. Otvorená bude v stredu od 9,00 do 11,00 hod. a vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hod.. Tešíme sa na vašu návštevu.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 500,- 300,- 150,- a 70,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál