Farské oznamy - 7. jún 2020

6.6.2020

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 11. 6. 2020 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30 a 19.00. Z dôvodu mimoriadnej situácie a stále platného dišpenzu KBS, tento sviatok v tomto roku nie je prikázaný.

m

Zbierka na Dobročinné dielo Sv. Otca

Svätý Otec František rozhodol, že Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na slávnosť svätých Petra a Pavla, sa v tomto roku presunie na 27. nedeľu v Cezročnom období (4. október 2020).

m

Celobratislavské slávenie Božieho tela

Oznamujeme kňazom pôsobiacim vo farnostiach bratislavských dekanátov, že celobratislavské slávenie Božieho tela sa z dôvodu protiepidemických opatrení v tomto roku neuskutoční.

m

Oznam Charity Blumentál

Od 1. júna 2020 môžete opäť využívať služby právnej poradne a psychologickej poradne. Termín si dohodnite vopred telefonicky.

Výučbu práce s počítačom a kurz anglického jazyka plánujeme otvoriť od septembra. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50,- a 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál