Farské oznamy - 16. augusta 2020

15.8.2020

Nedeľa 16. 8. DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 17. 8. féria

Utorok 18. 8. féria

Streda 19. 8. féria

Štvrtok 20. 8. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 21. 8. Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Sobota 22. 8. Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Nedeľa 23. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

 • Dnes po sv. omšiach sa koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

 • Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca augusta. Svoje služby začne poskytovať po prázdninách.

b

  • Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

  b

   • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- a 150,- €, poslané na účet našej farnosti a 50,- 50,- a 50,- € darovaných v hotovosti.


   Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál