Farské oznamy - 23. augusta 2020

22.8.2020

Nedeľa 23. 8. DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 24. 8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Utorok 25. 8. féria

Streda 26. 8. féria

Štvrtok 27. 8. Sv. Moniky, spomienka

Piatok 28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 29. 8. Mučeníska smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

Nedeľa 30. 8. DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150,- 50,- 33,- 10,- €, poslané na účet našej farnosti a 100,- 100,- a 50,- 10,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál