Farské oznamy - 9. augusta 2020

8.8.2020

Nedeľa 9. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 10. 8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok 11. 8. Sv. Kláry, panny, spomienka

Streda 12. 8. féria

Štvrtok 13. 8. féria

Piatok 14. 8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Sobota 15. 8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Nedeľa 16. 8. DVADSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

bV sobotu 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 a o 18.00 hod.

b

Budúcu nedeľu 16. augusta sa po sv. omšiach koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca augusta. Svoje služby začne poskytovať po prázdninách.

b

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50, 50, a 200,- €, poslané na účet našej farnosti a 100, € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál