Farské oznamy - 27. septembra 2020

27.9.2020

Nedeľa 27. 9. DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 28. 9. féria

Utorok 29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Streda 30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Piatok 2. 10. Svätých anjelov strážcov, spomienka

Sobota 3. 10. féria

Nedeľa 4. 10. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 a modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

b

Úprimné Pán Boh zaplať za zbierku na Sv. Zem – Boží hrob, ktorá bola odložená z Veľkej noci. Vyzbieralo sa 2315,-€.

b

Na budúcu nedeľu 4. októbra sa uskutoční zbierka - Halier sv. Petra.

b

Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10 v Bratislave. Na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť cez e-mail bibliaprevsetkych@gmail.com . Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na biblické súťaže (Biblická olympiáda, Biblia pre všetkých,) pre katechétov vo farnosti alebo animátorov spoločenstiev, ktorých náplňou je práca so Svätým písmom.

b

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a po sv. omši 16.30 hod. sa veriaci modlia s kňazom; v sobotu po sv. omši o 6.30 hod. sa predmodlievajú veriaci laici a v sobotu po večernej sv. omši sa veriaci modlia s kňazom; v nedeľu je modlitba posvätného ruženca o 16.00 hod. s kňazom.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 33,- €, poslané na účet našej farnosti a 500,- a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky blumentál, farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál