Farské oznamy 18. októbra 2020

18.10.2020

Nedeľa 18. 10. DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 19.10. féria

Utorok 20.10. féria

Streda 21. 10. féria

Štvrtok 22. 10. Sv. Jána Pavla II., ľubovoľná spomienka

Piatok 23. 10. féria

Sobota 24. 10. féria

Nedeľa 25. 10. TRIDSIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 150,- €, poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál